alkaličnost


alkaličnost
f chem alkalinity
* * *
• alkalinity

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • alkáličnost — i ž (á) kem. alkalnost: alkaličnost seča …   Slovar slovenskega knjižnega jezika